Manager

Tomáš Fabor - manažér kapely (1)

Lachova 30, 851 03 Bratislavamanager

e-mail: lojzo.eu@gmail.com

+421 903 246 652

Miroslav Lukáčik – manažér kapely (2)

Kalinčiakova 4, 831 04 Bratislava

e-mail: miro.lukacik@post.sk

mobil: +421 905 646 458 

fb(3) LOJZO | Facebook 

 

Požiadavky:

  • Uzamykateľná šatňa , alebo strážený stan ( večer osvetlený) v blízkosti pódia
  • V zime v exteriéri PB ohrievače, v lete ventilátory

Plagát na stiahnutie

I 2022 Plagát na stiahnutie

Podpis karta na stiahnutie

podpis karta