Manager

Tomáš Fabor - manažér kapely

Lachova 30, 851 03 Bratislavamanager

Email: lojzo.eu@gmail.com

+421 903 246 652

Požiadavky:

  • Uzamykateľná šatňa , alebo strážený stan ( večer osvetlený) v blízkosti pódia
  • V zime v exteriéri PB ohrievače, v lete ventilátory

Plagát na stiahnutie

l1

Podpiskarta na stiahnutie

l2