Certifikát oceneným

Vážený priateľ, kamarát,!

Tebe dobre známa kapela LOJZO sa 28.9.2018 dožila úctyhodného veku (hlavne podľa výzoru). Tridsaťšesť rokov v plnom rozkvete (pravidelný ročný prírastok na váhe), ale mnohokrát aj veľmi smutných (keď odchádzajú kamaráti bez rozlúčenia). Čo je v živote korytnačky zlomok času, to v živote kapely je večnosť.

Za tridsaťšesť rokov života stretneš veľa ľudí. Niektorí prefrčia okolo ako rýchlik, iní sa stanú kamaráti, priatelia. V živote kapely je to o to mohutnejšie, že nás bolo dohromady 10 a každý mal nejakých kamarátov. Niektorí sa vymazali z pevného disku našej pamäti, ale niektorí zostali. Niektorí boli súkromní, ale niektorí boli naši – kolektívny. Naši, celej kapely.

V tento deň oslavujeme naše výročie s našimi kamarátmi a priaznivcami. Tradičný Teplákový bál je najväčšia jesenná plesová udalosť v strednej Európe ( na jeseň sme jediný bál ). Sme nesmierne radi, že tejto oslavy sa zúčastňuješ s nami.

A tým, ktorí sa prelínali našim hudobným životom, v mnohom nás podporili a pomohli, udeľujeme ocenenie. Na znak toho , že si ich vážime a sme radi že boli, sú a dúfame, že aj budú.

Naši milovaní poslanci schválili v septembri 2017 novelu zákona o udeľovaní vyznamenaní. Teraz už môžu udeľovať vyznamenania okrem prezidenta aj predseda vlády, predseda parlamentu a aj predseda OZ LOJZO.

Aké významnejšie uznanie môže dostať občan Slovenskej republiky ako Ritiersky rád kapely LOJZO? Snáď len tí najlepší z najlepších Rad bieleho leva. Ale kde zohnať na Slovensku leva (snáď ešte niekde v Bulharsku, ale bieleho?).

Vychádzali sme z našej najdávnejšej minulosti a to čo nás vždy inšpirovalo: prapramatka Venuša. Aj preto niektorí členovia nepoužívajú hanlivý výraz riť, nehovoria Ritierský, ale mu hovoria hrdo Prdelový rád.

A aký má význam tento rád? Rytiersky boj vyžaduje chrabrosť a odvahu, ktoré sú v dnešnom svete tak potrebné. A Lojzovské rytierstvo upevňuje priateľstvo a spev v spoločnosti. A hudba je podstatnou časťou Europskej identity. Koľko problémov sa vyriešilo pri poháriku a so spevom na perách.

Tešíme sa spolu s tebou, že si sa za svoje postoje stal aj Ty nositeľom tohto hrdého ocenenia. Tento rád je aj výraz našej veľkej vďaky. A s vďakou prijmeme, ak nám zostaneš aj naďalej naklonený.

Kapela LOJZO