Filmy

Lojzo - (C)Hudobné sny

 LOJZO v Austrálii

Lojzo v Austrálii v roku 2000 počas Paralympiády