Filmy

  • NEĎALEKO DO NEBA , réžia M. Ťapák ( 1987)

    l%20ne%C4%8Faleko%20do%20neba01
  • MILIÓNOVÝ MUŽ réžia P. Hledík ( 1987)

    01 02 03
  • F.T. MIMOZEMŠŤAN réžia D.Rapoš ( 1988 )
  • HUDOBNÉ SNY réžia J. Takáč ( 1989 ) - Hlavná cena Intervíznej prehliadky Bulharsko 1989
  • hudobné sny 
  • ZO ŽIVOTA TOPÁNOK réžia D. Rapoš ( 1991 )