Literatúra

  • M. Janoušek, H. Daubnerová, J. Drobný a kol. – FOLK na Slovensku ( Hudobné centrum 2006)
  • H. Daubnerová – 30. rokov Gagy
  • Juraj Šebo – Reálne 80. roky
  • Kol. – Hudobná výchova pre 8. ročník